Izopropilni alkohol: Čistilo za čiščenje računalnika in računalniških komponent